Tuesday, August 9, 2022

HomeAmericaസേവന ദൗത്യമാണ് ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം: ഫാ.എം കെ കുര്യാക്കോസ്

സേവന ദൗത്യമാണ് ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയറിൻ്റെ സൗന്ദര്യം: ഫാ.എം കെ കുര്യാക്കോസ്

spot_img
spot_img

(പി ഡി ജോർജ് നടവയൽ)

ഫിലഡൽഫിയ: കച്ചവടമല്ലാ, സേവനമാണ് ദൗത്യം എന്നതത്രേ, ‘ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയറിൻ്റെ'( Love & Glory Home Care Services)- സൗന്ദര്യമെന്ന് ഫാ.എം കെ കുര്യാക്കോസ്. ‘ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയറിൻ്റെ നവീകരിച്ച ഓഫീസും വെബ്സൈറ്റും യാഡ്ലിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഫാ. എം കെ കുര്യക്കോസ്. വയോധികരായ മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ പരിചരണത്തിന് രാസത്വരകമാണ് ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയർ’.

പ്രായമായ മലയാളികൾക്കുവേണ്ടി, ഡേകെയർ സ്ഥാപനം മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ അനുഭവസമ്പത്തുള്ള നൈനാൻ മത്തായിയും (ജിജി), മാത്യൂ ശമുവേലും ( സുരേഷ്), നേതൃത്വം നൽകുന്ന എൽ ആൻ്റ് ജീ ഹോം കെയർ എന്ന ആതുര സേവന സ്ഥാപനം തദ്ദേശിയർക്ക്, വിശേഷാൽ മലയാളികൾക്ക് ആശ്വാസവും അവലംബവുമാണ്. പെൻസിൽവേനിയ, ന്യൂജേഴ്സി, ഡെലവേർ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള, പ്രായമായ മലയാളികൾക്കും ജീവിത സായാഹ്നമായവർക്കും ഡേകെയറിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഹോം കെയർ സേവനം നേടാനും ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഉപകരിക്കുമെന്നതാണ് സവിശേഷത.

“അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള “മെഡിക് എയിഡ് പ്രോഗ്രാമിൽ” (Medicaid) ചേരുന്നതിനും, ആരോഗ്യ സേവനം നേടുന്നതിനും, ഓരോ വ്യക്തിയേയും സഹായിക്കുവാൻ, ‘ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്’ ടീമിനു, മികച്ച പരിജ്ഞാനവും, കിടയറ്റ അനുഭവസമ്പത്തും, നിറഞ്ഞ സേവനപാരമ്പര്യവും മൂലധനമായിട്ടുണ്ട്; അതിനാൽ, കാരുണ്യ പരിപാലനം എൽ ആൻ്റ് ജീ ഹോം കെയർ സർവീസസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവസജ്ജമായി ഒരു വിളിപ്പാടടു ത്തുണ്ട്”: അദ്ധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൽ ഡയറക്ടർ നൈനാൻ മത്തായി വ്യക്തമാക്കി.

ഡേ കെയർ പരിചരണം ആവശ്യമുള്ള പ്രായമായവർക്കും, അതല്ല, സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ ‘കെയർ ഗിവർ’ വന്ന് പരിചരിക്കേണ്ടവർക്കും, പ്രയോജന പ്രദമാണ്. 2018 മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ സേവന പ്രസ്ഥാനം, ഔദ്യോഗികമായ ഒരു നവീകരിച്ച ഓഫീസും വെബ്സൈറ്റും ലോഞ്ചു ചെയ്യുന്നതിലൂടെ, സേവന രംഗത്ത് ജനമനസ്സുകളിൽ അംഗീകാരം നേടി കൂടുതൽ വളർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അരദശകത്തിൻ്റെ സർവീസ് പരിചയം മുഖേന “ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി”, ഫിലഡൽഫിയ മലയാളി സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖ ഹോംകെയർ ഏജൻസിസിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രായമായവരുമായും അവരെ പരിചരിക്കുന്നവരുമായും, വളരെ അടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതാണ് “ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയറിൻ്റെ” കരുത്ത്. മെഡികെയ്ഡ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക്, അർഹിക്കുന്ന മലയാളി വയോധികരെ കൈപിടിച്ചാനയിച്ചതിൽ, ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയർ’ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു എന്നതിന്, ആ സർവീസിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ നന്ദിരേഖകൾ മതിയായ തെളിവുകളായി തിളങ്ങുന്നു. നൈനാൻ മത്തായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു.

വീട്ടിലെത്തി പരിചരിക്കുന്നതിനും, അർഹതയുള്ളവർക്ക് ഫ്രീ മെഡിക് എയിഡ് നേടുവാനുമുള്ള സൗജന്യ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കും

ലൗവ് & ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്സ് സദാ സന്നദ്ധമാണെന്ന് ഡയറക്ടർ മാത്യൂ ശമുവേൽ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചു. നിലവിൽ, മലയാളികളുൾപ്പെടെ നൂറോളം വയോജനങ്ങളെ, ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയറിൻ്റെ ഡേകെയർ സ്ഥാപനം പരിചരിക്കുന്നു. സ്വന്തം മാതാപിതാക്കളെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പരിചരിക്കാൻ പോലും, ഡേകെയർ സ്ഥാപനം, മക്കൾക്ക് ഗവണ്മെൻ്റ് അനുവദിച്ചിടുള്ള പ്രതിഫലധനം നൽകുന്നു. സിറ്റി, സ്റ്റേറ്റ്, ഫെഡറൽ പ്രോഗ്രാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങളുള്ള, പ്രായമായ വ്യക്തികളെ, “ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയർ” സഹായിക്കുന്നു.

പ്രായമായവർക്കായി (senoir Citizens) പുതിയ സേവന-പരിചരണ പരിപാടികൾ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയർ’, കമ്മ്യൂണിറ്റി നേതാക്കളുമായും വൈദികരുമായും ആലോചിച്ച് നൂതന നടപടികൾ ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെ അംഗീകാരത്തോടെ, ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയർ’, പെൻസിൽ വേനിയയിലെയും ന്യൂജേഴ്‌സിയിലെയും, ഡെലവേറിലെയും സ്വകാര്യ പേയ്‌മെന്റ് ക്ലയന്റുകളെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ‘ലവ് ആൻഡ് ഗ്ലോറി സർവീസസ് ഹോം കെയറിലെ’ ജീവനക്കാർക്ക് സർക്കാർ നിഷ്ക്കർഷിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്സുകളും ഹെൽത്ത് ബെനെഫിറ്റുകളും സേവനാനുകൂല്യങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്.

യൂ എസ് ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെ ‘മെഡിക് എയിഡ്’ എന്ന സംവിധാനം, ആരോഗ്യ ശുശ്രൂഷാവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള സേവനം നൽകുന്നു; എന്നാൽ, അത് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള മികവിന് സമീപിക്കേണ്ടത്-‘ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്.

‘ലൗവ് & ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്’ മികച്ച തൊഴിൽ ദാതാവു കൂടെയാണ്: ലൗവ് & ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്സിൽ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ സന്നദ്ധതയുള്ളവർക്ക് സ്വാഗതം; മെച്ചപ്പെട്ട വേതനവും മികച്ച ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസും ലൗവ് & ഗ്ളോറീ ഹോം കെയർ സർവീസസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകതയണ്; മാത്യൂ ശമുവേൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

‘ലവ് ആൻ്റ് ഗ്ളോറീ ഹോം കെയറിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ നൈനാൻ മത്തായി തിരുവാൽ ഓതറ സ്വദേശിയാണ്, പെൻസിൽ വേനിയായുടെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് സുപരിചിതനുമാണ്. വെറ്ററൻസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഫുഡ് സർവീസ് ഡയറക്ടറായി ജോലി ചെയ്യുന്നു. കൊമേഴ്സിൽ ബാച്ചിലേഴ്സ് ബിരുദമുണ്ട്.

ഡയറക്ടർ മാത്യൂ ശമുവേൽ തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ്. രണ്ട് തവണ സെന്റ് തോമസ് ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചിൻ്റെയും ഫിലഡൽഫിയാ എക്യൂമെനിക്കൽ ഫെലോഷിപ്പിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കായിക വിനോദ സാംസ്കാരിക രംഗങ്ങളിൽ പ്രശസ്തനാണ്, ഐടി അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്ററായും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

വിലാസം 301 Oxford valley Rd. Suite 505B, Yardley PA 19067.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: (215) 774- 9001 (ഓഫീസ്), (215) 570- 3553, (215) 760- 0447, 215 667 4200, ഇമെയിൽ: loveandgloryservices@gmail.com

spot_img
RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -spot_img

Most Popular

Recent Comments